בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב משא כבד היורד בירידה תלולה וארוכה. מתי עליך לשלב הילוך מתאים נמוך?

תמיד בירידה משלבים להילוך נמוך בתחילתה על מנת למנוע מהמשית לפתח מהירות