בחירת רישיון
התחברות

בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?

כל מפגע או מבנה על הכביש עוקפים מימין