בחירת רישיון
התחברות

יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:

במהירות נמוכה השליטה על הרכב תמיד טובה יותר