מאגר שאלות תאוריה

יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:

  • משתפרת ככל שהמהירות גדלה.
  • תלויה בגודל הצמיגים.
  • אינה תלויה במהירות כלל.
  • גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.

הסבר: במהירות נמוכה השליטה על הרכב תמיד טובה יותר

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה