מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • זהירות! כביש משובש.
  • זהירות! מכשולים בדרך.
  • זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
  • זהירות! שטחים מתים.

הסבר: תמרור אזהרה המזהיר מפני פסי האטה בדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה