בחירת רישיון
התחברות

בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?

יאט, יאפשר לרכב היוצא מהחניה להשתלב בתנועה ויבדוק מה כוונת הרכב שלפניו.

practiceimage