בחירת רישיון
התחברות

מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

לפי הוראת רשות הרישוי.

practiceimage