בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

לשני הרכבים, 1 ו 2 יש בצומת תמרור המורא להם לתת זכות קדימה לכן לך זכות קדימה עליהם.

practiceimage