בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

הנהג ו בעל הרכב אחראים לתקינות הרכב.

practiceimage