בחירת רישיון
התחברות

האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

סימון על הכביש הוא תמרור לכל דבר