מאגר שאלות תאוריה

כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

  • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
  • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
  • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
  • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.

הסבר: להאט לסטות ימינה ולאפשר לרכב העוקף להשלים את העקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה