בחירת רישיון
התחברות

כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

להאט לסטות ימינה ולאפשר לרכב העוקף להשלים את העקיפה.