בחירת רישיון
התחברות

אין להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן:

נוסע שני על אופנוע יוסע בו רק אם לרשיון האופנוע או לנהג יש היתר לכך.