מאגר שאלות תאוריה

אין להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן:

  • ניתן היתר מיצרן האופנוע.
  • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
  • ניתן היתר לכך מיבואן הרכב.
  • הדבר צוין ברישיון הרכב.

הסבר: נוסע שני על אופנוע יוסע בו רק אם לרשיון האופנוע או לנהג יש היתר לכך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה