בחירת רישיון
התחברות

הסבר את המושג ״משקל כולל לסרן״:

לפי הגדרת רשות הרישוי.