בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

תמרור המורא על דרך משולבת והמהירות המקסימלית המותרת היא 30 קמ"ש.

practiceimage