בחירת רישיון
התחברות

מה הבעיה המתהווה כאשר מגלים "ברגע האחרון" מכשול לפני האופנוע?

זמן התגובה קצר משמעותית.