מאגר שאלות תאוריה

מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?

  • המפקח על התעבורה.
  • מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה.
  • המפקח הכללי של משטרת ישראל.
  • רשות הרישוי המחוזית.

הסבר: המפקח על התעבורה היא הסמכות לתת רשיונות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה