בחירת רישיון
התחברות

מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?

נהג המוריד ילדים חייב לודא שהילדים לא בסכנה.