בחירת רישיון
התחברות

:טרקטור משא" הוא טרקטור"

לפי הגדרות רשות הרישוי.