בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב משא חייב בהתקנת בלמנוע?

מנוע הוא לא רק כח מסיע אלה גם כח בולם בלמנוע היא אפשרות לבלימה ע"י המנוע