מאגר שאלות תאוריה

אזור מיתון תנועה הוא אזור:

  • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
  • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
  • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
  • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.

הסבר: מקום שנקבע בתמרור שהמהירות המקסימלית בו היא 30 קמ"ש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה