בחירת רישיון
התחברות

אזור מיתון תנועה הוא אזור:

מקום שנקבע בתמרור שהמהירות המקסימלית בו היא 30 קמ"ש