בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמרור 306 מציין את מיקום מעבר החצייה (תמרור מודיעין) תמרור 135 הוא תמרור אזהרה שמזהיר על התקרבות למעבר החציה.

practiceimage