בחירת רישיון
התחברות

כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

מותר לעקוף רק כשהדרך פנויה והראות טובה למרחוק.