מאגר שאלות תאוריה

כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

  • לעקוף תמיד במהירות נמוכה ובסבלנות.
  • לעקוף רק כשקיים תמרור המורה שמותר לעקוף.
  • להתחיל בעקיפה רק אם הדרך פנויה במרחק מספיק ולוודא במשך כל העקיפה שהדרך פנויה.
  • לעקוף במהירות גבוהה מן המותר, כדי לפנות את הכביש.

הסבר: מותר לעקוף רק כשהדרך פנויה והראות טובה למרחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה