בחירת רישיון
התחברות

מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

שמערכת הבלמים לא משובשת.