בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

לעצור לפני מחסום ולהמתין לפתיחתו.

practiceimage