בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי על התקנת שלטי קו הנסיעה בתוך האוטובוס בקו שירות?

נהג האוטובוס מידע את הנוסעים בכל הקשור לתחנות בקו.