בחירת רישיון
התחברות

דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-12,000 ק"ג היא:

לפי דרגות הרשיון שקבעה רשות הרישוי