בחירת רישיון
התחברות

מדוע נפגמת השליטה באופנוע בעת כניסה לפנייה?

בגלל האחיזה בכביש.