בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?

ברכב אוטומטי ניתן להגביל הילוך על ידי הזזת או הורדת (תלוי ברכב) הידית מ D ל 2 או 1.