בחירת רישיון
התחברות

לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:

חובה ללחוץ על הבלם לפני שילוב הילוך ברכב אוטומטי .