מאגר שאלות תאוריה

לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:

  • ללחוץ יחד על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד ואז לשלב את ההילוך הנדרש.
  • ללחוץ בחזקה על דוושת המצמד.
  • ללחוץ בחזקה על דוושת הדלק.
  • ללחוץ בחזקה על דוושת הבלמים.

הסבר: חובה ללחוץ על הבלם לפני שילוב הילוך ברכב אוטומטי .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה