בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג רכב המוביל מטען חורג ובגלל תנאי הדרך אין אפשרות לעוקפו?

רכב עם מטען חורג רשאי לרדת לשוליים על מנת לאפשר לתנועה שמאחוריו לעקפו.