מאגר שאלות תאוריה

הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

  • קו לאורך הרכב מפגוש לפגוש ומקביל לציר האורך של הרכב.
  • קורת הרוחב האחורית בשלדה שאליה מחובר פין הגרירה של הגורר.
  • גל ההינע המעביר את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים אל הדיפרנציאל.
  • ציר או מערכת צירים המותקנים לרוחב הרכב ועליהם מותקנים הגלגלים.

הסבר: הציר עליו מותקנים הגלגלים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה