בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

אסור להחנות רכב בתוך צומת.