מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

  • מותר, בצומת בעל שני נתיבים או יותר.
  • מותר לחמש דקות לכל יותר.
  • אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
  • מותר להחנות רכב דו-גלגלי בלבד.

הסבר: אסור להחנות רכב בתוך צומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה