בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

תמרור 130 מציין ש 300 מטר לפנינו ( כל קו אדום מציינים 100 מטר) מפגש מסילת ברזל.

practiceimage