מאגר שאלות תאוריה

רישיון קו להפעלת אוטובוס מסדיר:

  • רק את מחיר הנסיעה בקו השירות.
  • את פרטי האוטובוס וגודלו.
  • את השירות בקו.
  • רק את מסלול הקו שבו רשום האוטובוס.

הסבר: את מסלול הקו והתחנות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה