בחירת רישיון
התחברות

רישיון קו להפעלת אוטובוס מסדיר:

את מסלול הקו והתחנות.