מאגר שאלות תאוריה

מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

  • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
  • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
  • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
  • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.

הסבר: פניה ימינה תתבצע תמיד מצידו הימני של כביש המוצא לצידו הימני של הכביש אליו אנו פונים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה