בחירת רישיון
התחברות

מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

פניה ימינה תתבצע תמיד מצידו הימני של כביש המוצא לצידו הימני של הכביש אליו אנו פונים.