מאגר שאלות תאוריה

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

  • 8
  • 2
  • 1
  • 4

הסבר: מספר 4 הוא שטח ההפרדה בין הכבישים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה