בחירת רישיון
התחברות

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

מספר 4 הוא שטח ההפרדה בין הכבישים.

practiceimage