מאגר שאלות תאוריה

באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

  • בהתקרבות לצומת.
  • בעקיפת רכב.
  • לפני מעגל תנועה.
  • בפניות ימינה.

הסבר: נתיב שהוא לא ימני מיועד לעקיפה בלבד

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה