בחירת רישיון
התחברות

שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

הבלמים עובדים על ידי חיכוך בין הרפידה לתוף של הגלגל ככל שהחיכוך רציף הבלם מתחמם ויעילות הבלימה יורדת