מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

  • המשך בנסיעה מהירה כדי לאוורר את הבלמים.
  • עצור! המתן להתקררות הבלמים.
  • השתמש באופן זמני בבלם עזר (חנייה).
  • המשך בנסיעה רגילה והמעט בשימוש בבלמים.

הסבר: על מנת לקרר את הבלמים יש צורך בעצירה ממושכת

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה