בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

על מנת לקרר את הבלמים יש צורך בעצירה ממושכת