בחירת רישיון
התחברות

האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה?

ודאי, המנוע יכול להוציא אותנו ממצבי חירום.