מאגר שאלות תאוריה

האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה?

  • כן. השפעתו של המנוע מתבטאת רק בהאצה בתחילת הנסיעה.
  • לא. השפעת המנוע באה לידי ביטוי רק בנסיעה בעליות תלולות.
  • לא. למנוע אין כל השפעה על בטיחות הנסיעה.
  • כן. בעיקר בסיוע בהיחלצות ממצבי חירום.

הסבר: ודאי, המנוע יכול להוציא אותנו ממצבי חירום.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה