בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

לרכב 2 זכות קדימה כי לרכב 1 תמרור של מתן זכות קדימה

practiceimage