בחירת רישיון
התחברות

בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:

לנסוע על הגשר לאט ובזהירות.