מאגר שאלות תאוריה

מהו "מפגש מסילת ברזל"?

  • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
  • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
  • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
  • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.

הסבר: מפגש מסילת ברזל הוא מפגש בין דרך למסילת ברזל אשר נמצאים באותו מפלס.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה