בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

אם מסומן נתיב לפניה שמאלה שהוא לא השמאלי ביותר אזי אפשר לפנות ממנו.