מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

  • הפנייה אסורה.
  • פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
  • פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד.
  • מותר רק מכביש חד-סטרי לכביש חד-סטרי.

הסבר: אם מסומן נתיב לפניה שמאלה שהוא לא השמאלי ביותר אזי אפשר לפנות ממנו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה