מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

  • מותר, אך רק במרחק הגדול מ-400 מטרים ממבנה ציבורי וממבנה מגורים.
  • מותר, רק כשהמכלים ריקים.
  • אסור כלל להחנות רכב כזה בדרך עירונית.
  • מותר, בתנאי שלא מעשנים בקרבתו.

הסבר: רק במקום שלא יסכן מבנים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה