בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

רק במקום שלא יסכן מבנים.