מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג ברכב מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

  • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
  • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
  • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
  • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).

הסבר: רכב מספר אחד צריך לתת זכות קדימה לאופנוע כי הוא בה מימינו רכב מס 3 צריך לתת זכות קדימה בצומת מכח תמרור המוצב בצומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה