בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

נהג הרכב אחראי לתקינות הרכב