מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

  • אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.
  • מותר, אם לא סומן אחרת.
  • מותר, בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה.
  • מותר, בכביש בעל שני נתיבים.

הסבר: המרחק המינימלי לצומת צריך להיות לפחות 12 מטר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה