מאגר שאלות תאוריה

המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

  • ככל שנוסעים לאט יותר.
  • ככל שהרכב חדיש יותר.
  • ככל שזמן התגובה ארוך יותר.
  • ככל שנוסעים מהר יותר.

הסבר: מרחק בלימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה