בחירת רישיון
התחברות

מה הם "פנסי מצוקה" ברכב?

פנסי המצוקה הם פנסי ההבהוב (ויקרים) כאשר הם מופעלים ביחד.