מאגר שאלות תאוריה

מה הם "פנסי מצוקה" ברכב?

  • פנס בלימה נוסף בגובה החלון.
  • משולש אזהרה שעליו מורכבים פנסים.
  • כל מחווני הכיוון כאשר הם מהבהבים יחד.
  • פנסי אזהרה המוצבים על גג הרכב.

הסבר: פנסי המצוקה הם פנסי ההבהוב (ויקרים) כאשר הם מופעלים ביחד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה