בחירת רישיון
התחברות

מה תפקיד המאט ברכב?

להאט את מהירות הרכב מבלי להפעיל את הבלמים.